เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของบอร์ด ทางเราจำเป็นต้องปิดบอร์ดชั่วคราว และจำเป็นต้องติดตั้งบอร์ดใหม่ทั้งหมด  เพื่อให้ระบบของเว็บบอร์ดเสถียรกว่านี้  ทางเราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องสมัครเข้ามาใหม่  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นสมาชิกเก่า เราจะเพิ่มเงินในระบบให้ท่าน เพื่อเป็นขออภัย เราจะแจ้งทุกท่านผ่านทาง www.rongpleng.com หน้าแรกครับ ขอบคุณมาก ฟิล์ม
หน้าแรก